Disclaimer

Stichting WMM is zorgvuldig als het gaat om het geven van correcte en actuele informatie aan de bezoekers van de website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie in alle gevallen foutloos, volledig en actueel is.

Daarom kunnen aan de informatie op de pagina’s van de website van Stichting WMM geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt Stichting WMM geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie.

Op de pagina’s van de site van Stichting WMM kunnen links naar commerciële en niet-commerciële instellingen, organisaties en bedrijven zijn opgenomen. Stichting WMM is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de sites waar naar wordt verwezen.

Daarnaast behoudt Stichting WMM zich uitdrukkelijk het recht voor als bedoeld in artikel 2, eerste lid van de Databankenwet (Stb.1999, 303), voor zover deze wet niet anders bepaalt.

Heeft u een opmerking over deze website?

Stuur uw reactie via het contactformulier

Disclaimer Stichting WMM

Disclaimer Download hier de disclaimer van Stichting WMM